• Miloš Gizdovski

Foto priča: Seoski motivi

Okruglo i ravno

Unutra i spolja

Staro i novo

Jako i slabo

Mirno i nemirno

Crno i belo

Vatra i voda

By Miloš Gizdovski

45 views

Recent Posts

See All