• Miloš Gizdovski

Foto priča: Seoski motivi


Okruglo i ravno

Unutra i spolja

Staro i novo

Jako i slabo

Mirno i nemirno

Crno i belo

Vatra i voda

By Miloš Gizdovski


0 views