top of page
  • Miloš Gizdovski

Kada Photoshop, a kada Lightroom?


photoshop-lightroom-blog-o-fotografiji

Adobe Photoshop i Adobe Photoshop Lightroom su dva nezaobilazna alata koje rado koriste kako profesionalni, tako i amaterski fotografi. Mogućnosti ova dva programa su zaista impresivne, tako da je mašta fotografa jedino ograničenje prilikom njihove upotrebe.

Ipak, neretko se ova dva alata stavljaju na suparničkim stranama, pa tako se može čuti da postoje fotografi koji isključivo koriste jedan od ova dva alata, istovremeno napominjući da ne postoji potreba da se koristi drugi.

Moje mišljenje je da treba koristiti oba alata jer njihova kombinacija daje rezultat koji često bude bolji od očekivanog. Tačno je da postoje stvari koje je bolje uraditi jednim programom, ali inicijalna ideja proizvođača nije bila da stvori suparnike, već komplementarne igrače.

Zašto je Adobe želeo da iz Photoshopa izdvoji opcije upravljanja bojama i osvetljenjem i napravi poseban program Lightroom?

Razlozi su bili praktične prirode - kompanija Adobe pažnju posvećuje svojim potrošačima i puno energije ulaže u modifikaciji programa prema njihovim zahtevima.

Jedna od želja jeste bila da mogućnost brze i jednostavne obrade većeg broja fotografija jer fotografisanje u kontrolisanim uslovima (npr. studio) ne zahteva naprednu upotrebu Photoshopa, već je akcenat na sređivanju balansa boja, osvetljenja i eventualno kompozicije (crop-a).

Sve je ovo moguće uraditi i u Photoshopu, ali je Lightroom tu veoma zgodan jer je brz, jednostavan i minimalistički orijentisan. Obrada većeg broja fotografija, odnosno kolekcije, je brža u Lightroom-u jer zahteva manje resursa računara, a sama operacija je jako jednostavna.

Sa druge strane, Photoshop je nezamenljiv u pogledu naprednih obrada kao što su dodavanje i uklanjanje objekata na primer. Takođe, Photoshop se primenjuje ne samo za fotografiju, već i za web dizajn, grafički dizajn, pravljenje gif i video materijala, digitalne manipulacije itd.

Lako se može zaključiti da je Lightroom čisto izvučen iz Photoshopa da bi se dobio jednostavniji program jer to je ipak i bila inicijalna ideja, međutim, Lightroom je nastavio da se usavršava mimo Photoshopa, pa je tako u ranijim verzijama imao i bolju crop opciju od svog velikog brata.

Bilo kako bilo, oba programa se i dalje usavršavaju svaki na svoj način i treba ih posmatrati kao dopune, a nikako kao suparnike.

Miloš Gizdovski

142 views

Recent Posts

See All
bottom of page