top of page
  • Miloš Gizdovski

Fotografije Zagreba u hard disku

Evo jedne neobične galerije koja je nastala za potrebe hrvatskog ogranka firme HelpDisc - spašavanje podataka.

Ideja je bila da se naprave fotografije hard diska koje su originalne i mogu da se vežu za lokaciju.

Prvobitni plan je bio da se fotografiše kancelarija koja je puna hard diskova, ali to ne bi delovalo originalno obzirom da takva kancelarija može biti i na Aljasci.

Odlučio sam da napravimo nešto slično kao što smo radili u Beogradu (vidi ovaj članak).

Fotografije Zagreba u hard disku koje su nastale korišćene su kao cover fotografije stranica sajta i za kampanje na Facebook-u.

Zaključak - gledajte da stvorite originalni sadržaj (video, fotografije, tekst) za svoj sajt/stranicu.

Ne mora svaka fotografija da bude isključivo vaša, ali barem ključne kampanje treba da budu pokrivene nečim što je vaše i klijenti mogu da vide - 360 stepeni panorama kancelarije, vaši proizvodi u neobičnim situacijama, VR video snimak...

A sada pogledajte Zagreb u hard disku i pratite me na Facebook-u i Instagramu :)

Recent Posts

See All
bottom of page